Produkter

Hos Borgen Kloakservice A/S vægter vi frem for alt, at vores arbejde er af højeste kvalitet. Vi udfører blandt andet:

Spule / rense/ slamsugning
af toilet, køkkenvandlås, faldstammer, brønde og kloakrør samt tanke og fedtudskillere.
Vi tilbyder også tømning og affugtning efter oversvømmelser i kældre mm.

Vi nøjes ikke med at spule og rense en tilstoppet kloak. Vi finder og løser problemet, så det ikke opstår igen.


TV insp./ Kabelsøgning


Reparation / nyanlæg
af alt autoriseret kloakarbejde og sokkelarbejde samt forsikringsskader. Vi tilbyder også anlæg af opsamlingstanke, pumpeanlæg og nedsivningsanlæg.

Vi tilbyder Strømpeforing (relining) – en teknik som i nogle tilfælde kan anvendes som alternativ til opgravning, f.eks. hvor der er meget belægning eller haveanlæg med mange store træer og buske eller indendørs for at undgå opbrydning af gulve. Pumperenoveringer og højvandslukke.

Kælderisolering m. omfangsdræn
Som kan afhjælpe fugt og dårligt lugt i kælderen.

 

LAR anlæg


Rottebekæmpelse

Grave/belægningsarbejde
opgravning ved sprængte vand- og fjernvarmerør eller ved nyanlæg , samt beton- og belægningsarbejder. På steder hvor det er vanskeligt at komme til med gravemateriel, foretager vi gerne opgravningen med håndskovl.

Snerydning
foretages med sneslynge eller maskinkost.