Produkter

Hos Borgen Kloakservice A/S vægter vi frem for alt, at vores arbejde er af højeste kvalitet. Vi udfører blandt andet:

Spule / rense/ slamsugning
af toilet, køkkenvandlås, faldstammer, brønde og kloakrør samt tanke og fedtudskillere.
Vi tilbyder også tømning og affugtning efter oversvømmelser i kældre mm.

Vi nøjes ikke med at spule og rense en tilstoppet kloak. Vi finder og løser problemet, så det ikke opstår igen.

TV insp./ Kabelsøgning
foretages m. farve foto, video eller DTV rapport. Tv-inspektion letter arbejdsprocessen, da vi på forhånd kan lokalisere eventuelle brud m.m. i kloaksystemet. Dermed bliver opgravningsarbejdet reduceret mest muligt. TV-inspektionen kan også give et bedre helhedsbillede, som kan bruges konstruktivt: Tre meter længere fremme end der, hvor skaden er sket, kan der ligge et rør, som ikke har korrekt fald og dermed også medvirker til problemerne. Det ser vi på TV-billederne, og derfor kan vi få det rettet nu, da vi alligevel skal til at grave. Vi kan foretage søgning af kloakrør og alle slags kabler samt skjulte brønde i jorden før opgravning foretages.

Reparation / nyanlæg
af alt autoriseret kloakarbejde og sokkelarbejde samt forsikringsskader. Vi tilbyder også anlæg af opsamlingstanke, pumpeanlæg og nedsivningsanlæg.

Vi tilbyder Strømpeforing (relining) – en teknik som i nogle tilfælde kan anvendes som alternativ til opgravning, f.eks. hvor der er meget belægning eller haveanlæg med mange store træer og buske eller indendørs for at undgå opbrydning af gulve. Pumperenoveringer og højvandslukke.

Kælderisolering m. omfangsdræn
Som kan afhjælpe fugt og dårligt lugt i kælderen.

Rottebekæmpelse
Rotter er et problem i kloaknettet i stort set hele Danmark. Den bedste sikring mod rotte-problemer er et intakt kloaksystem. Er der brud på et kloakrør, kan rotterne komme ind i kloaksystemet og derfra ind i selve huset.

Har du mistanke om rotter, vil Borgen Kloakservice gerne hjælpe dig med at få undersøgt, om din mistanke er begrundet og – hvis det viser sig at være tilfældet – med at bekæmpe rotteproblemet ved hjælp af intelligent telefonovervåget WISECON udstyr samt afhjælpe, at problemet opstår igen. En rotteklap i ejendommens stikledning ud til den offentlige kloakledning er også en del af en effektiv rottebekæmpelse.

Grave/belægningsarbejde
opgravning ved sprængte vand- og fjernvarmerør eller ved nyanlæg , samt beton- og belægningsarbejder. På steder hvor det er vanskeligt at komme til med gravemateriel, foretager vi gerne opgravningen med håndskovl.

Snerydning
foretages med sneslynge eller maskinkost.