Sikring af kvalitet

”Vi sikrer vore kunder vores høje kvalitetsniveau gennem fotodokumentation og tegning af alle nyanlæg og reparationsopgaver. På den måde kan man se, hvad vi har lavet, for det kan ikke ses, når vi er færdig”

Allan Borgen Christensen
indehaver, Borgen Kloakservice A/S

Garantiordning
Borgen Kloakservice A/S er naturligvis medlem af Dansk Byggeri, og er dermed dækket af BYG Garantiordning. Byg Garantiordning er et sikkerhedsnet under de private forbrugere. Ordningen betyder, at den private forbruger er garanteret økonomisk kompensation, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt. Du kan læse mere om ordningen her. Borgen Kloakservice A/S er som medlem af Danske Kloakmestre også tilsluttet denne forenings garantiordning.

Kvalitetssikring
Borgen Kloakservice A/S er medlem af Teknologisk Instituts Kontrolinstans (TIK). TIK kommer minimum hvert 2. år kommer på besøg hos os og kontrollerer vores kvalitetssikring af det arbejde, vi udfører. Læs mere om TIKs kvalitetssikring her.