Forebyg vand i kælderen
  • Byg Garanti – din sikkerhed
  • Vi bygger på tillid og faglig stolthed
  • Vores kunder anbefaler os

Vand i kælderen? Forebyg mod vandskade i Aalborg og Nordjylland

Har I oplevet oversvømmelse eller øvrig vandskade i kælderen, så ved I også at renoveringsarbejdet og forsikringssagen kan være en omstændig proces. Hos Borgen Kloakservice har vi stor ekspertise og erfaring indenfor forebyggelse af vandskader i kælderen, så I både undgår en trist og våd oplevelse samt eventuelle råd og skimmelskader.

Vores autoriserede kloakmester udfører alt fra serviceeftersyn af nuværende kloakinstallationer til montering af supplerende installationer mod oversvømmelse af vand i kælderen (omfangsdræn, højvandslukke, pumpebrønde mm.). Vi rådgiver og hjælper med forebyggende tiltag overfor store mængder nedbør ved skybrud/stormflod samt ved problemer med højt grundvandsspejl. Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22 og få hjælp til forebyggelse af vand i kælderen.

Vand i kælderen Aalborg og Nordjylland

Vand i kælderen kan opstå ved en række tilfælde. Utætte kloakledninger, skader på husets fundament samt det danske vind og vejr er typisk de største syndere. Problemerne kan dog forebygges med årligt eftersyn af kloaksystemet samt opgradering af afløb og kloak med moderne og bæredygtige kloaksystemer. Hos Borgen Kloakservice har vi flere års erfaring med serviceeftersyn og anlæg af højvandslukke, omfangsdræn og pumpebrønde, så kælderen atter kan blive fri for vand og fugt.

Med base nord for Aalborg har vi udført kloakservice samt forebyggelse af vand i kælderen for en række private hjem, erhverv, industrivirksomheder samt offentlige byggerier i hele Aalborg og det meste af Nordjylland. Med mere end 15 års erfaring i det nordjyske, så kender vi til de problemer og risici som er kendetegnende for lavtliggende ejendomme og huse med beliggenhed nær kyst, fjord og åløb. Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22 og få hjælp til forebyggelse af vand i kælderen med effektive kloakinstallationer, som kan håndtere både store mængder nedbør samt et højt grundvandsspejl.

Forebyg vand i kælderen

Oversvømmelse i kælderen kan skyldes en række forskellige problemer, som kan forebygges på en række forskellige måder. Hos Borgen Kloakservice tilbyder vi en forebyggende indsats, hvor vi ikke blot håndterer det synlige og akutte problem, men sørger for at finde og løse problemet.

Serviceeftersyn af kloak og afløb

Vand i kælderen vil i de fleste tilfælde kunne løses med jævnligt eftersyn og vedligehold af afløbsrør og kloakinstallation. Eftersyn og vedligehold sikrer optimalt gennemløb i kloakken og startende problemer kan lokaliseres og håndteres inden de forvolder skade. I 9 ud af 10 tilfælde er det en bedre og billigere løsning at give kloakken et jævnligt kontroleftersyn end at vente på skaden opstår – og dermed få udgifter til renoveringsarbejde med eventuel TV-inspektion, opbrydning, opgravning samt kloakrenovering i større eller mindre grad.

Omfangsdræn

Et omfangsdræn er en effektiv måde at lede vand væk fra hus og kælder. Hos Borgen Kloakservice monterer vi multifunktionelle omfangsdræn, som fungerer overfor både regnvand/nedbør samt ved ejendomme med højt grundvandsspejl. Omfangsdræn kan installeres med tilskud fra statens Energi-Tilskud.
Læs mere om omfangsdræn »

Højvandslukke

Et højvandslukke forhindrer vand i kloakrørene at løbe baglæns og op gennem husets kælderafløb, når kloaksystemet overbelastes af store mængder vand. Installationen skal monteres ved de mest udsatte afløb, som typisk vil være i gulv- og kælderafløb. Højvandslukke kan installeres med tilskud fra statens Energi-Tilskud.
Læs mere om højvandslukke »

Slamsugning af forurenede/giftige materialer

Hos Borgen Kloakservice udfører vi slamsugning med moderne og godkendte slamsugere. Foruden udbedring af tilstoppede afløbs- og kloakrør tilbyder vi også slamsugning af septiktanke samt beholdere og bundfældningstanke med spildevand, slam, olie, benzin samt øvrige materialer som kræver godkendt og miljøvenlig deponering.

Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22 og få hjælp til alle typer slamsugning af en erfaren og autoriseret kloakmester.

Forebyg vand i kælderen
Kundeudtalelse
Privat

Meget god service. Problem hurtigt løst og vi fik gode råd med på vejen. Tak til Borgen Kloakservice og Allan.

Louise Dukai
- 5 / 5
Borgen Kloakservice A/S

  • Byg Garanti – din sikkerhed
  • Vi bygger på tillid og faglig stolthed
  • Vores kunder anbefaler os
Kontakt os