Omfangsdræn
  • Byg Garanti – din sikkerhed
  • Vi bygger på tillid og faglig stolthed
  • Vores kunder anbefaler os

Omfangsdræn i Aalborg og Nordjylland

Rotter og andre skadedyr i kloaknettet er ikke kun potentielle smittebærer af alvorlige sygdomme, men kan også være til stor skade for et velfungerende kloaksystem. Rotter er hårdføre skadedyr, som er i stand til at gnave sig gennem kloakrør, afløb, vægge, paneler og har du set én rotte, så skal der reageres øjeblikkeligt, da de flokkes og formerer sig lynhurtigt.

Den mest effektive måde at sikre hus og afløbsinstallationer mod rotter er et intakt kloaksystem, som er forsvarligt aflukket.

Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22 og få hjælp til bekæmpelse af rotter. Vi nøjes ikke med at klare det akutte og synlige behov, men finder og løser problemet, så det ikke opstår igen.

Rotter er et problem i kloaknettet i det meste af Danmark. Og som husejer er det dit ansvar at vedligeholde kloakrørene, som er på din grund, hvilket gør rottebekæmpelse til en essentiel del af vedligeholdelsen af kloaksystemet, da de kan medføre store skader og økonomiske tab.

Har du mistanke om rotter, så kontakt Borgen Kloakservice få undersøgt om din mistanke er begrundet og – hvis det viser sig at være tilfældet – vil vi hjælpe dig med rottebekæmpelse ved hjælp af intelligent telefonovervåget WISECON udstyr samt TV-inspektion som kan afhjælpe, at problemet opstår igen.

Er husets kloaksystem intakt? eftersyn Aalborg og Nordjylland

Det bedste værn mod inficering af rotter er at opretholde et intakt kloaksystem uden brud og skader på rør og samlinger. Et utæt og defekt kloakrør giver rotter fri adgang til kloaksystem og dermed også fri adgang til husets forskellige afløbsinstallationer, såsom toilet, gulvafløb i bruser, vaskerum mm.

Har du mistanke om et rotteproblem, så kontakt Borgen Kloakservice og giv kloaknettet et serviceeftersyn med en TV-inspektion. TV-inspektion i forbindelse med rottebekæmpelse er en forebyggende indsats, som kan identificere et reelt rotteproblem, som om problemet er opstået på baggrund af en forældet kloakinstallation eller simpel byggesjusk.

TV-rapporten giver husejer og kloakmester de bedste forudsætninger for at sætte effektivt ind med rottebekæmpelse.

Serviceeftersyn af kloak ved autoriseret kloakmester i Aalborg

Hos Borgen Kloakservice anbefaler vi, at give kloaksystemet et årligt serviceeftersyn for at opretholde et solidt og bæredygtigt kloaksystem med et velfungerende gennemløb.

Vi gennemgår kloakkens installationer og sørger for at alle afløb fungerer og er aflukket forsvarligt, så rotter og øvrige skadedyr har dårligst mulige levevilkår.

Finder vi eksempelvis jord, grus eller sten i kloaksystemet, så er det ofte ensbetydende med rotter i kloaksystemet, som har gnavet sig gennem kloakrørene og alt afhængig af problemets kompleksitet, så tilbyder vi alt fra punktreparation af et enkelt kloakrør eller en større renovering med udskiftning af forældede og udtjente kloaksystemer.

Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22

Få hurtig og kompetent hjælp til rottebekæmpelse i hele Aalborg og omegn. Med base i Vadum udfører vi rottebekæmpelse i det meste af Nordjylland og har tidligere udført opgaver i blandt anden Jammerbugt, Pandrup, Aabybro, Biersted, Nørhalne, Vadum, Blokhus, Vodskov, Klarup, Gistrup, Gug, Svenstrup samt en lang række andre nordjyske byer.

Slamsugning af forurenede/giftige materialer

Hos Borgen Kloakservice udfører vi slamsugning med moderne og godkendte slamsugere. Foruden udbedring af tilstoppede afløbs- og kloakrør tilbyder vi også slamsugning af septiktanke samt beholdere og bundfældningstanke med spildevand, slam, olie, benzin samt øvrige materialer som kræver godkendt og miljøvenlig deponering.

Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22 og få hjælp til alle typer slamsugning af en erfaren og autoriseret kloakmester.

Omfangsdræn Aalborg
Kundeudtalelse
Privat

Meget god service. Problem hurtigt løst og vi fik gode råd med på vejen. Tak til Borgen Kloakservice og Allan.

Louise Dukai
- 5 / 5
Borgen Kloakservice A/S

  • Byg Garanti – din sikkerhed
  • Vi bygger på tillid og faglig stolthed
  • Vores kunder anbefaler os
Kontakt os