Separatkloakering
  • Byg Garanti – din sikkerhed
  • Vi bygger på tillid og faglig stolthed
  • Vores kunder anbefaler os

Vi udfører separatkloakering i Aalborg og Nordjylland

– Læs hvorfor det er vigtigt.

Før i tiden blev spildevand og regnvand ført gennem samme kloakledning – altså spildevand fra toiletter og køkken, gennem fælleskloakering. Dette medfører, ved kraftige regnfald, at regnvandet og spildevandet bliver ledt ud i f.eks. vandløb og åer.

Med separatkloakering sikrer du, at spildevand og regnvand bliver ført ud i separate ledninger – deraf navnet separatkloakering. Det vil medføre en bedre sundhed og er til gavn for miljøet, da spildevandsbelastningen på vandløb fuldstændig forsvinder.

Derudover sikrer separatkloakering mod risikoen for spildevand i kælderen, når der har været kraftige regnskyl. Det er med andre ord en stor fordel, for både miljø, mennesker og materialer.

Hvad koster separatkloakering?

I Aalborg Kommune tilråder de, at du får en autoriseret kloakmester til at ændre dine kloakker inde på din grund.

Derfor kan du med fordel, hvis du i forvejen har planer om f.eks. en ny indkørsel, terrasse, tagkonstruktion – eller et nyt køkken, badeværelse og lignende, bruge informationen.

Har du et omfangsdræn, skal du tilslutte det til din regnvandsledning. Du må ikke tilslutte andet end regnvand og omfangsdræn til den den separate kloakledning med regnvand. Og du må aldrig tilslutte andet end spildevand til den separate spildevandsledning.

Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Aalborg Kommune anbefaler derfor, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et overslag over dine udgifter.

Omkostningen ved etablering ligger i omegnen af 35-70.000 ex moms. prisen kan være billigere hvis man selv vil grave eller retablere.

Separat kloakering ved påbud

Kommunerne har rundt om i landet udstedt påbud til husejerne om, at få etableret separatkloakering. Det er derfor meget svært at undgå. Heldigvis skal påbuddet ikke efterkommes lige med det samme og du får derfor ofte en årerække til at implementere den nye kloakering.

Kan jeg nægte at separatkloakere?

Når kommunen udsteder påbud, er det som regel sidste udvej, hvis dialogen med boligejeren er stødt på grund. Der findes pt. Ingen eksempler på husejere, der har har haft til at trumfe et påbud.

Kommunen har igennem Miljøbeskyttelseslovens § 30 lov til at udstede påbud om for eksempel kloakseparering. Påbuddet har boligejeren typisk flere år til at efterkomme.

Der er flere kommuner der har forskellige undtagelser eller ordninger, der kan afhjælpe den økonomiske byrde. Vi råder dig derfor til, at kontakte den pågældende kommune for yderligere information.

Gælder separatkloakering også fritidshuse?

Separatkloakering kommer ikke kun til at omfatte almindelige villaer. I Aalborg Kommune ønsker de også at både sommerhuse og kolonihaveforeninger kommer med på vognen.

Slamsugning af forurenede/giftige materialer

Hos Borgen Kloakservice udfører vi slamsugning med moderne og godkendte slamsugere. Foruden udbedring af tilstoppede afløbs- og kloakrør tilbyder vi også slamsugning af septiktanke samt beholdere og bundfældningstanke med spildevand, slam, olie, benzin samt øvrige materialer som kræver godkendt og miljøvenlig deponering.

Kontakt Borgen Kloakservice på tlf. 51 70 80 22 og få hjælp til alle typer slamsugning af en erfaren og autoriseret kloakmester.

Separatkloakering Aalborg
Kundeudtalelse
Privat

Meget god service. Problem hurtigt løst og vi fik gode råd med på vejen. Tak til Borgen Kloakservice og Allan.

Louise Dukai
- 5 / 5
Borgen Kloakservice A/S

Få et uforpligtende tilbud på din opgave

  • Byg Garanti – din sikkerhed
  • Vi bygger på tillid og faglig stolthed
  • Vores kunder anbefaler os
Kontakt os